Гимназия с преподаване на чужди езици
XIв клас випуск 2013г.
Новини ;)
Добре дошли!
Интересен факт:
   
        Всичко ученици от втората група по Информационни
        технологии получиха шестици за края на учебната
        година. Оказа се, че господинът е бил доста благоскло-
        нен. Учениците изказаха своите благодарности, като
        му измиха колата!
                          ОТ УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТО
                                                       
Съобщение от Училищно настоятелство:

По решение на проведеното на 05.03.2012 г. Общо събрание на Настоятелството през учебната 2011/2012 г. ще се събират по 10 лева на ученик за реализиране на съвместен проект с фондация “Америка за България”. Заради Адреан от 11в клас ще се събират допълнително по 50ст. Моля бъдете съпричастни! Нека не го оставяме без цигари!

От   Училищното настоятелство
На 16 и 17.02 в София се проведе националния кръг на международния конкурс „Математика и проектиране“. Учителките от ГПЧЕ“Екзарх Йосиф“ гр. Разград- Росица Керчева и Румяна Темелкова, които  на задочния  кръг получиха отлична оценка, се представиха с проектите си „Пътешествие в света на комбинаториката”  и  „Еднаквости в равнината“ и отново бяха оценени отлично,  класирайки се за участие в следвация етап на конкурса, който ще се проведе от 1 до 5 май 2012 година  в Москва.
Председателят на журито професор Сава Гроздев даде много висока оценка на проекта и изказа мнение, че разработките на двете преподавателки имат много големи шансове да бъдат измежду първите места на международния конкурс в Москва. Госпожа Темелкова и госпожа Керчева получиха предложение всичките им разработки по тези проекти да бъдат публикувани в списание „Математика и информатика“, за да могат да се използват от всички учители в страната.
Със своето класиране учителките спечелиха две стипендии по 2100 лева всяка, за бъдещи студенти от ГПЧЕ, които ще кандидатстват финанси и застраховане във ВУЗФ. Остава само да изберат кого ще спонсорират.